Storage Academy

Omnivent Storage Academy

Omdat de kennis over bewaren toeneemt en er steeds meer duidelijk wordt over condities in een bewaarcel biedt Omnivent met de Omnivent Storage Academy een trainingsmogelijkheid voor alle akkerbouwers die het beste uit hun bewaring willen halen. 

Omnivent beschikt over de geavanceerde mogelijkheid om op basis van simulaties de werking van bewaartechnieken inzichtelijk te maken. Ook zijn er trainingen die zich specifiek richten op een onderwerp. 

Wat biedt Omnivent Storage Academy?