Kenniscentrum

Met kennis zijn de beste resultaten te bereiken.

Omnivent staat voor 'Storage & Knowledge'

Wereldwijd worden er aardappelen geteeld. Ieder gebied met een eigen grondsamenstelling, een eigen klimaat en een eigen markt. Door het hoge kennisniveau, de hoogwaardige technologie en grote pootgoedsector, heeft Nederland een leidende rol in de wereldwijde productie van aardappelen. Wereldwijd liggen de opbrengsten per hectare in Nederland dan ook het hoogst. Omnivent is niet alleen leverancier van producten in bewaartechniek, maar deelt haar kennis oom uit in landen waar het kennisniveau over het bewaren van akkerproducten nog veel lager is. 

Omnivent is in samenwerking met haar kennispartners altijd bezig met het vergroten van haar kennis en het delen van deze kennis met de markt en haar klanten. Dit wordt gedaan middels gezamenlijke kennisdeling d.m.v. opleidingen, workshops, seminars, studiegroepen en kennisplatforms digitaal. Onze digitale kennispartnersite is ondergebracht bij Akkerwijzer van AGRIO. 

Tevens is Omnivent als kennispartner ook voor wetenschappelijk onderzoek te benaderen. Momenteel wordt er door een promovendus vanuit de Wageningen UR een onderzoek gedaan aangaande moduleren van aardappelbewaringen. De opzet van het onderzoek hebben we reeds gepresenteerd op het wetenschappelijke congres, EAPR 2014 te Brussel en de Aardappeldemodag 2014. Ontwikkelingen aangaande dit onderzoek zullen we middels wetenschappelijke publicaties ook via onze site delen. 

Enkele van Omnivent haar kennispartners zijn: