OmniCuro

Intelligent bewaren met OmniCuro

Het resultaat van Omnivent's innovatie in bewaarautomatisering is met drie woorden samen te vatten: eenvoudig, intelligent en opbrengstgericht.


Goed bewaren steeds complexer

Bij het bewaren van akkerbouwproducten worden akkerbouwers geconfronteerd met een toename van gegevens en variabelen die van invloed zijn op de kwaliteit van hun product. Het efficiënt inspelen op bijvoorbeeld buiten- en binnentemperatuur, luchtvochtigheid en CO2-waarden is niet altijd even makkelijk. Naast deze bekende variabelen spelen bovendien ventilatiecapaciteit, luchtstroom, energiegebruik en weersverwachting een belangrijke rol in de zoektocht naar optimaal rendement. Maar ook lokale en productspecifieke kenmerken zijn van invloed op de kwaliteit van het bewaarde product. Denk aan grondsoort, ras en omstandigheden bij het inschuren.

Bewaartechnologie opnieuw uitgevonden

Het beheersen van alle data en het toepassen ervan binnen de bewaring is een specialisme. Kennis van akkerbouwproducten en bewaarmanagement worden toegepast in een geautomatiseerde totaaloplossing voor akkerbouwers. Omnivent uit Zeewolde laat zien dat jarenlange kennis en ervaring uit de markt vertaald kan worden in een ongeëvenaarde bewaaroplossing. Met OmniCuro zet Omnivent een intelligente bewaaroplossing neer voor akkerbouwers waarbij intuïtieve bediening, totale controle en de toepassing van locatie specifieke variabelen als uitgangspunt zijn genomen.

OmniCuro denkt vooruit

OmniCuro wordt bediend middels een hoogwaardig touchscreen. Passend bij de toepassing is gekozen voor mooie materialen met een hoogwaardige uitstraling. Uiteraard is OmniCuro wereldwijd toegankelijk via een tablet, smartphone of computer. Vanaf het openen laat OmniCuro zich direct goed kennen. De navigatie gaat als vanzelf. Logische handelingen geven snel en overzichtelijk de belangrijkste data. Door gebruik te maken van locatie specifieke parameters, situatie en bijvoorbeeld weersverwachting geeft OmniCuro passend advies voor de instellingen van de bewaarplaats. Kiest de gebruiker om het advies op te volgen, dan zijn de instellingen met een simpele handeling te activeren. Deze adviezen (wizards) worden veelal automatisch gegenereerd en helpen ondermeer bij het energie-verantwoord bewaren.

Ontwikkeling bewaarsystemen

OmniCuro is een van de voorbeelden uit het project ‘Ontwikkeling bewaarsystemen’ van Omnivent. Dit project is mede gefinancierd met steun van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling van de Europese commissie. Andere voorbeelden waar Omnivent significante resultaten boekt rondom energieverbruik, geluidsreductie en milieuvriendelijkheid zijn terug te vinden in de ontwikkeling van EC ventilatoren, koeling en het terugwinnen van energie uit luchtstromen.