Actueel

Pilot uienbewaring Myanmar


Eind 2018 stuurde Omnivent twee complete uienbewaringen in compacte uitvoering naar MyanMar (Zuid-Oost Azië). De bewaringen worden ingezet om lokale telers te laten ervaren hoe de kwaliteit van uien is te behouden tijdens de bewaarperiode. Omnivent doet dit als partner binnen het project VegImpact.

De bewaringen zijn ontworpen en op maat gemaakt in Nederland en in december verscheept naar de projectlocaties in Myanmar. Tijdens het natte seizoen tot maart 2019 worden de bewaringen getest. Eind maart worden ze officieel in gebruik genomen bij de oogst van de winteruien.

Resultaat vergelijking

Het resultaat van de uien uit de bewaring wordt vergeleken met het resultaat van de uien die op traditionele wijze bewaard worden. Myanmar kenmerkt zich door de eenvoudige bewaringen die gemaakt zijn van bamboe, zonder verder toegepaste klimaat- of ventilatieregelingen. De bevindingen zijn bedoeld om de lokale markt bewust te maken van de impact van de manier van verwerken na de oogst en de effecten van keuzes die wel of juist niet gemaakt worden.

Speerpunten van de pilot zijn:

  • Bijdragen aan lange termijn bewaren in Myanmar
  • Verhogen van de kwaliteit van de producten in de bewaring
  • Kennisoverdracht rondo bewaarproces en stappen in optimaal bewaren
  • Bouwen aan een effectievere 'foord-chain'

De compacte bouw van de bewaringen is gebaseerd op de capaciteit van de lokale akkerbouwer. Daarbij is rekening gehouden met een lage kostprijs zodat akkerbouwers ook in staat zijn om zelf stappen te nemen. De bewaring is uitgevoerd met ACT-40 bewaarautomatisering. De speciale palletvloer is ontworpen voor een homogene luchtverdeling door de in zakken opgeslagen uien. De lucht wodrt op een constante temperatuur van 25 graden gehouden voor een droog en kwalitatief eindproduct.  

Remote control

Naast de controle op de locatie monitoren de specialisten van Omnivent de situatie dagelijks op afstand. De maandelijkse rapporten en evaluaties worden afgerond met de eindbevindingen begin 2020.