Actueel

Onderzoeksproject duurzame aardappelbewaring

Met projectpartners Stichting Wageningen Research en Wessel marketing consultancy, werkt Omnivent samen aan het project ' Duurzame Aardappelbewaring'. De intensieve samenwerking richt zich op het ontwikkelen, onderzoeken en testen een revolutionaire wijze van aardappelopslag.

Het uitgangspunt van het onderzoeksproject is een manier te vinden waarbij aardappelen optimaal bewaard kunnen worden met behoud van kwaliteit. Aardappelen worden op dit moment opgeslagen in bulk of kisten in ruimten waarvan de lucht word geconditioneerd. Versuikering, uitdroging, ongewenst kiemen en drukplekken dienen zoveel mogelijk voorkomen te worden. Lucht als medium is moeilijk regelbaar, zijn drukplekken, uitdroging en suikervorming niet geheel te voorkomen en zijn er bovendien hulpmiddelen (chemicaliën) nodig om het maximale doel te bereiken.

Met het project wordt gewerkt aan innovatie welke wereldwijd ingezet kan worden voor het inperken van bewaarverliezen. Bouw van opslagloodsen wordt overbodig, minder aardappelen zullen verloren gaan en de kwaliteit is beter te handhaven zonder gebruik van chemische hulpmiddelen. Om een goed vermarktbaar en schaalbaar concept te ontwikkelen is nog een aanzienlijke hoeveelheid aan ontwikkeling noodzakelijk. Het project 'Duurzame Aardappelbewaring' ontvangt hiervoor een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.